Size Bir Telefon Kadar Yakınız...
+90 532 174 13 20
+90 414 503 51 51
Dil Seçin
tr
Dil Seçin
tr

Rekabet ve Kalite Anlayışı

Anasayfa » Rekabet ve Kalite Anlayışı

Rekabet ve Kalite Anlayışımız

rekabet ve kaliteRekabet ve Kalite;

  • Amacımız, müşterilerimizin beklentilerine tamamıyla cevap verebilmektir.
  • Firmamızın rekabet ve aynı zamanda gelişim gücünü arttırabilmektir.
  • Hizmette hedefimiz “İlk Seferde Doğru Yapmak” ve “Sıfır Hata” dır.
  • Hizmetlerin zamanında, eksiksiz ve problemsiz olarak teslim edilmesi vazgeçilemez bir ilkedir.

Teknolojideki hızlı gelişmeler ve küreselleşme işletmelerin rekabet anlayışını değiştirmektedir. Değişen rekabet anlayışı işletmelerin sürdürülebilirliğini önemli derecede etkilemektedir.

Tüm çalışanlarımız ile müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak ve aynı zamanda sektöre değer katmak için birlikte çalışmaktayız.

Bu sebeple sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamada yenilikçi düşünceler ve proaktif girişimlerin  makro boyutta olması gerekliliğini savunmaktayız.

Çünkü Polsan Group olarak artan yatırımların ve yenilikçi hamlelerin sektörün gelişmesine katkı sağladığını biliyoruz.

Yatırım hamlelerimizi ve politikalarımızı da bu yönde geliştiriyoruz. Sürdürülebilir rekabet ve üstünlük yarışında; İçinde bulunduğumuz piyasada en iyi olmak için çalışıyoruz.

Aynı zamanda bunu yaparken de sektöre ve rakiplerimize ilham olma gayreti gösteriyoruz.

Üstünlük sağlayacak farklılığın çitasını yükseğe çıkartıyor; kendimizi, rakiplerimizi ve bununla birlikte sektörü gelişime teşvik ediyoruz.

Amacımız; sadece satış yapan bir firma olmak değildir.

Müşterilerimizin her noktada ihtiyaçlarına çözüm oluşturabilecek ürünler ile; Ürün kalitemizi yükseltmek ve bununla birlikte yenilikçi ürünler sunmayı hedefleyen bir çalışmayı gerçekleştirmektir.

Rekabet ve Kalite Anlayışı Güvenlik İçin Ortak Motivasyon

Yenilikçi sistemlerin gelişimi için 20 yıldan fazla süredir hizmet sunduğumuz sektörümüzde ortaya çıkan rekabetin, müşterilerimize daha güvenli bir yaşam sunduğunu biliyoruz ve bunu en büyük motivasyonumuz olarak görüyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde ürettiğimiz tüm ürün gruplarına yönelik “müşterilerimize katma değer sağlayan”, “müşterilerimizin ürün çeşitliliğini ve satışını ön plana çıkartan”, üretim kabiliyetimiz ile pazarda fark oluşturmak kalite anlayışımızın temel hareket noktasıdır.

Rekabet ve Kalite Odak Noktamız Güvenlik

Bizler rekabet üstünlüğü sağlamada; yeni düşüncelerin, ekonomik tercihlerin ve aynı zamanda teknolojik entegrasyonun göz ardı edilemeyeceğini biliyoruz.

Sunduğumuz her hizmetin ulusal ve uluslararası alanda rakiplerimize ışık olacağına ve hizmet çıtasının yükseldikçe sektöre katkı yapacağına inanıyoruz.

Müşteri memnuniyeti Firmamızın geleceğinin güvencesi olarak benimsenmekte ve bununla birlikte tüm kaynaklarımız, grup firmalarımızın tercih edilir bir kuruluş olmalarına odaklanmaktadır.

Bu nedenle; bağlı şirketlerimizde, müşterilerimize kaliteli hizmet sunmayı ve müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutarak;

Genel kabul gören standartlara ve yasal mevzuat gerekliliklerine uygun çalışmayı; Tüm faaliyetlerimizde etik kurallara uyarak;

Bütün çalışanlarımızın katılımıyla sistemi geliştirmeyi ve son olarak  müşteri beklentilerine yönelik yenilikçi çözümler sunarak;

Sektöründe öncü olmayı prensip olarak benimsemekteyiz.

Bilgi ve tecrübelerimizi en üst seviyede kullanarak değişen ve gelişen pazar koşulları doğrultusunda en geniş rekabetçi ürün yelpazesi ile ülkemizin kalkınmasına ve gelişimine katkı sağlamak ana hedefimizdir.

                                       

Ara